frivillighet

frivilligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet frivillighet

  • "Det beror ju på att det här bygger på frivillighet och att vi måste hitta frivilliga som är beredda på att avsätta tiden, säger Margareta träffpunktssamordnare Jozwiak Sjödahl."
  • "Försvaret ska även i framtiden huvudsakligen bygga på frivillighet, och kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater med anställningskontrakt."
  • "Utredaren Annika Nordgren Christensens uppdrag är, enligt regeringens direktiv, att föreslå en lämplig balans mellan frivillighet och plikt."
  • "– Allt går på frivillighet."
  • "Och finns det en frivillighet kan du ju testa det när du vill, säger han."
  • "Till sitt försvar har kommissarien hävdat att fotograferingen skedde frivilligt, men JO menar att eftersom den omhändertagna personen var onykter kan man i det aktuella fallet inte kan tala om någon ” reell frivillighet ”."
  • "– Om det blir för mycket som bygger på frivillighet så sänder vi ut budskapet att det inte är så farligt."
  • "Föräldraföreningens ordförande Laila Pettersson är kritisk mot det stora inslaget av frivillighet i behandlingen."
  • "På Socialtjänsten i Gävle betonar ansvarige chefen Lars Lodin att forskning och erfarenhet visar att frivillighet och egen vilja har stor betydelse om insatt drogbehandling för unga ska lyckas."
  • "Peter Helander hoppas på ett större inslag av frivillighet, och mindre tvång."

Rim på frivillighet

Diskussion om ordet frivillighet