hemställan

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet hemställan

  • "Återstår att se vad medlarna kokar ihop i den så kallade slutliga hemställan och om samtliga parter kan ställa sig bakom."
  • "Den moderate tidigare försvarsministern gav under gårdagens KU-förhör inget rakt svar på om han redan 2009 läst hemställan som nämnde SSTI, det hemliga bolaget som skapades för att bygga vapenanläggning i Saudiarabien."
  • "– Jag utgår från att medlarna har förankrat så att de fått positiva signaler från bägge parter innan de lämnar en slutlig hemställan, men Byggnads har också varit väldigt oförutsägbart i den här processen."
  • "Spelarnas advokat ska skicka in en hemställan till tingsrätten i dag angående en av spelarna?"
  • "I hemställan till tingsrätten framgår att skulderna uppgår till 1,6 miljoner kronor, men också att 28-åringen betalat tillbaka drygt 210.000 kronor till en av spelarna, pengar som framför allt gått till kostnader för räntor."
  • "Spelarna menar i en hemställan till Blekinge Tingsrätt att de vintern 2015 lånade ut drygt 800.000 kronor vardera till den 28-årige mannen."
  • "Landshövdingarna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Östergötland valde därför att skicka en så kallad hemställan till regeringen förra året."
  • "Hon säger att de skickat en hemställan om initiering av granskning till kommunfullmäktiges presidium."
  • "- Vi har gått med på medlarnas hemställan om att skjuta på varslet i en vecka till 8 april, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström till TT."
  • "Region Dalarna ställer sig bakom hemställan om trafikplikt på sträckan då behovet i det här området har stor påverkan för tillväxten och utvecklingen i Dalarna ”"

Vad betyder hemställan inom generell ?

begäran

Möjliga synonymer till hemställan

Diskussion om ordet hemställan

hemställan

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder hemställan inom juridik ?

begäran

Möjliga synonymer till hemställan

Diskussion om ordet hemställan