proposition

propositionen
propositioner
propositionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till proposition

Hur böjs ordet proposition på svenska?

Obestämd singular: proposition
Bestämd singular: propositionen
Obestämd plural: propositioner
Bestämd plural: propositionerna

Hur används ordet proposition

 • "Det som återstår är en proposition från regeringen där det tydligt framgår hur de nya befogenheterna kommer att påverka den dagliga verksamheten på Kustbevakningen."
 • "Regeringen vill nu att den svenska insatsen ska fortsätta och i en proposition föreslås att uppdraget förlängs till halvårsskiftet 2018."
 • "Regeringen har dock beställt underlag för en eventuell proposition, som sannolikt kan komma tidigast nästa vecka."
 • "Idag lade regeringen fram en proposition om att införa studieavgifter för utländska studenter under 2011."
 • "Det slutliga beskedet om vilka förband som försvarsledningen vill lägga ner lämnas den 15 september.Regeringen lägger sedan fram sin proposition om försvarets framtid i december."
 • "Naturvårdsverket ska vara klar med sin utredning den 15 februari och innan sommaren ska regeringen lägga en proposition om rovdjurspolitiken."
 • "Förslaget ska nu skickas på remiss innan regeringen kan lägga en proposition till riksdagen."
 • "Svenska Jägareförbundet vill även minska antalet föryngringar av varg till max femton stycken per år istället för tjugo som en regerings proposition föreslår."
 • "– Vi kommer inom kort att lägga fram vår skuggbudget och bedömningen är att vi kommer att spara mer än vad regeringens proposition gör, säger Carl- Oskar Bohlin ( M )."
 • "Sådana bör det finnas 150 av, enligt den proposition Lena Ek nu presenterar."

Vad betyder proposition inom politik ?

sats; bevisat påstående, oftast inte lika djupt eller revolutionerande som ett teorem

Relaterat till proposition

rådsförsamling

antagande

syfte

planmässighet

vilja

anbud

Diskussion om ordet proposition

proposition

Verb

Vad betyder proposition inom generell ?

suggest sex to; "She was propositioned by a stranger at the party

Diskussion om ordet proposition

proposition

propositions
Substantiv

Översättningar

Ordet proposition har 3 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom bildligt
militärväsen
generell
bildligt

Vanligast betydelse av ordet proposition inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till proposition (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till proposition (inom militärväsen)

Ordet proposition inom generell

(logic) a statement that affirms or denies something and is either true or false

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till proposition (inom generell)

Ordet proposition inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till proposition (inom bildligt)

Diskussion om ordet proposition

proposition

proposition
propositioned
propositioned
Verb [-]

Översättningar (inom bildligt)

Vad betyder proposition inom vardagligt ?

föreslå ngt, vanligen skamligt

Möjliga synonymer till proposition

Diskussion om ordet proposition