assertion

assertions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till assertion

Ordet assertion har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Vanligast betydelse av ordet assertion inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till assertion (inom juridik)

Ordet assertion inom generell

a declaration that is made as if no supporting evidence were necessary

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till assertion (inom generell)

Möjliga synonymer till assertion (inom generell)

Diskussion om ordet assertion