insistence

insistences
Substantiv

Hur används ordet insistence

  • "the insistence of their hunger"

Ordet insistence har 3 betydelser

  • Inom gruvdrift
  • Inom generell
  • Inom medicin
gruvdrift
generell
medicin

Ordet insistence inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till insistence (inom gruvdrift)

Ordet insistence inom generell

continual and persistent demands

Synonymer till insistence (inom generell)

Uttryck till insistence (inom generell)

Ordet insistence inom medicin

Synonymer till insistence (inom medicin)

Diskussion om ordet insistence