grundtanke

grundtanken
grundtankar
grundtankarna
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till grundtanke

Hur böjs ordet grundtanke på svenska?

Obestämd singular: grundtanke
Bestämd singular: grundtanken
Obestämd plural: grundtankar
Bestämd plural: grundtankarna

Hur används ordet grundtanke

  • "En grundtanke är att det blir billigare att bygga på höjden än på någon annan ledd, t.ex. dragningar av vatten och avlopp blir enklare."
  • "En grundtanke med det nya utseende är att alla våra nyhetsprogram ska ha ett likartat utseende, både riks- och regionalprogram."
  • "– Vi har haft en grundtanke att vi ska vara ett stöd mot svaga grupper i samhället och de här organisationerna är de vi valt att stödja, säger Thomas Segerlind, president för Knights MC."
  • "Partiet har som ideologisk grundtanke att ta ställning i varje enskild fråga och anser sig inte tillhöra något block."
  • "Det var en grundtanke när landstingen i Stockholm och Skåne för några år sen införde fritt val av hörapparater."
  • "- De är ganska förlåtande – en demokratisk grundtanke är att alla ska med, säger Madestam."
  • "- De är ganska förlåtande – en demokratisk grundtanke är att alla ska med, säger Madestam."
  • "Det är vår grundtanke – det finns allting en frisk kraft i varje människa, hur svårt man än har det."
  • "– En grundtanke med den kommande dataskyddsförordningen, GDPR, är att stärka enskildas rättigheter."
  • "Det går på något sätt emot hela vår grundtanke, säger han."

Möjliga synonymer till grundtanke

Relaterat till grundtanke

planmässighet

Diskussion om ordet grundtanke