planläggning

planläggningen
planläggningar
planläggningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till planläggning

Hur böjs ordet planläggning på svenska?

Obestämd singular: planläggning
Bestämd singular: planläggningen
Obestämd plural: planläggningar
Bestämd plural: planläggningarna

Hur används ordet planläggning

  • "Minns gräl, men ingen planläggning"
  • "– Vi klarar planläggning för att hålla uppe våra tillagningskök och boenden för äldre, där har vi reservkraft som räcker till, men om det skulle vara ett totalhaveri någonstans skulle hela kommunen kunna drabbas, men det scenariot har vi inte planerat för, säger Christer Engström, kommunchef."
  • "Huset skall enligt planerna bli tre till fyra våningar högt och ca 200 meter långt vilket också har fått stadsbyggnadskontoret att avstyrka begäran om planläggning med hänvisning till att det skulle göra för stor inverkan i stadsbilden."
  • "På tisdagen tog politikerna i Falkenberg beslut om att säga ja till planläggning av bostäder på den före detta järnvägsbron över Ätran."
  • "– Jag kom med synpunkter och ritade upp hinder samt gjorde lite planläggning på var hinderbanorna kunde tänkas stå och gav idéer på hur vi skulle kunna utforma den och vilken typ av hinder vi skulle ha, berättar han."
  • "Det finns ingen planläggning, han känner henne inte."
  • "Men för att klara denna växtchock krävs förberedelser och planläggning."
  • "En annan utredare ska föreslå åtgärder som ökar kommunernas planläggning av bostadsbyggandet och markanvisningar."
  • "Bland annat har Skolverket pekat på att en bristande planläggning när det gäller just schemaläggning kan få negativa konsekvenser."
  • "På tisdag nästa vecka då kommunstyrelsen sammanträder kommer det att finnas en stor majoritet för att vi ändå ska göra en planläggning för Biltema, säger AnnSofie Andersson, kommunalråd."

Möjliga synonymer till planläggning

Relaterat till planläggning

förfarande

förutbestämmelse

förberedelse

planmässighet

prototyp

Diskussion om ordet planläggning