form

[fårm]
formen
former
formerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet form?

[fårm]

Hur böjs ordet form på svenska?

Obestämd singular: form
Bestämd singular: formen
Obestämd plural: former
Bestämd plural: formerna

Hur används ordet form

 • "en gratäng tillagas i en form av ugnsfast porslin"
 • "Och den kommer i form av ett något udda pressmeddelande – som tar fokus på Karlskronas arkitekturhistoria och näst intill jämför nybygget med andra lokalklenoder såsom Fredrikskyrkan, Godnatt och Ulrica Pia."
 • "Den stora investeringen spås få effekter i form av fler jobb i resten av kommunen och hela regionen."
 • "– Men de brukar ha någon form av psykisk eller social problematik."
 • "HIF Karlskrona arbetar nu också för att erbjuda Schefvert en annan roll i klubben – för HIF vill ha kvar honom i någon form."
 • "Han misstänkts nu för skadegörelse och utredningen kan eventuellt landa i någon form av våld mot tjänsteman, uppger polisen."
 • "Dessutom kan det finnas kulturarv i form av skeppsvrak, som vi vill vara säkra på att vi inte skadar, säger John Garrand."
 • "Enligt landstinget är denna form av spridning ovanlig och det är troligt att det fortsatta förloppet inte påtagligt påverkats av fördröjningen."
 • "Sölvesborgs kommun köper in fem socionomtjänster i form av konsulter för runt 100 000 i månaden per person."
 • "– Vi kommer kunna hjälpa personer med en beroendeproblematik mycket snabbare och att vi kommer få någon form av samhällsförändring när det gäller attityden till beroendepatienten, säger hon."
 • "– De har en form av utpressningsmetod."
 • "Han var verkligen i form"
 • "andevarelsen uppträdde i form av en gammal dam"
 • "betongen hälldes i en stor gjutform och lämnades att stelna"
 • "i vilken form presenteras ordet?"

Ordet form har 5 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sport
 • Inom skämtsamt
 • Inom teknik
 • Inom ålderdomlig
mat
sport
skämtsamt
teknik
ålderdomlig

Vad betyder form inom mat ?

kärl för tillagning av mat, företrädesvis i ugn

Översättningar

Engelska

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Relaterat till form

rum

Ordet form inom sport

vältränad, med bra fysisk och mental hälsa

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Ordet form inom skämtsamt

beskriver utseende och uppbyggnad

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Relaterat till form

struktur

Ordet form inom teknik

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Relaterat till form

avbild

prototyp

Ordet form inom ålderdomlig

Översättningar

Engelska

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Relaterat till form

diktning

stil

form

enhetlighet

form

form
formed
formed
Verb

Översättningar

Hur används ordet form

 • ""This wall forms the background of the stage setting""
 • "Form the dough into cylinders"
 • "form the clay into a head"

Ordet form har 4 betydelser

 • Inom handel
 • Inom musik
 • Inom skulptur, hantverk
 • Inom teknik
handel
musik
skulptur, hantverk
teknik

Vad betyder form inom handel ?

to begin to exist or to make something begin to exist to compose or represent:

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Vanlig betydelse av ordet form inom musik

create, as of a social group or a company, for example

Översättningar

Svenska

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Mindre vanlig betydelse av ordet form inom skulptur hantverk

give shape to

Översättningar

Svenska

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Ovanlig betydelse av ordet form inom teknik

develop into a distinctive entity

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

form

forms
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet form

 • "sculpture is a form of art"
 • "the inflected forms of a word can be represented by a stem and a list of inflections to be attached"
 • "the composition presents problems for students of musical form"
 • "the essay was in the form of a dialogue"
 • "he first sketches the plot in outline form"
 • "his resentment took the form of extreme hostility"
 • "he was at the top of his form"
 • "the team was off form last night"
 • "he filled out his tax form"
 • "they built elaborate forms for pouring the foundation"
 • "first form"

Ordet form har 7 betydelser

 • Inom teater
 • Inom teknik
 • Inom spel
 • Inom fåglar
 • Inom biologi
 • Inom mat
 • Inom mineral
teater
teknik
spel
fåglar
biologi
mat
mineral

Vad betyder form inom teater ?

the phonological or orthographic sound or appearance of a word; a perceptual structure an arrangement of the elements in a composition or discourse ; a particular mode in which something is manifested

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Vanlig betydelse av ordet form inom teknik

the visual appearance of something or someone

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Vanlig betydelse av ordet form inom spel

a printed document with spaces in which to write

Översättningar

Möjliga synonymer till form

Mindre vanlig betydelse av ordet form inom fåglar

Översättningar

Synonymer till form

Möjliga synonymer till form

Mindre vanlig betydelse av ordet form inom biologi

a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups

Synonymer till form

Mindre vanlig betydelse av ordet form inom mat

a mold for setting concrete

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till form

Ovanlig betydelse av ordet form inom mineral

Översättningar

Möjliga synonymer till form