parabel

parabeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till parabel

Vad betyder parabel inom lingvistik ?

(den plana) grafen till en funktion ''f'' som ges av ett andragradsuttryck

Möjliga synonymer till parabel

Relaterat till parabel

jämförelse

diktning

metafor

betydelse

skildring

krökning

fras

Diskussion om ordet parabel