missroman

missromanen
missromaner
missromanena
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till missroman

Hur böjs ordet missroman på svenska?

Obestämd singular: missroman
Bestämd singular: missromanen
Obestämd plural: missromaner
Bestämd plural: missromanena

Vad betyder missroman inom litteratur ?

banal kärleksroman

Relaterat till missroman

diktning

skildring

Diskussion om ordet missroman