motto

mottot
motton
mottona
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till motto

Hur böjs ordet motto på svenska?

Obestämd singular: motto
Bestämd singular: mottot
Obestämd plural: motton
Bestämd plural: mottona

Rim på motto

Möjliga synonymer till motto

Relaterat till motto

beteckning

levnadsregel

diktning

fras

Diskussion om ordet motto

motto

mottoes
Substantiv

Översättningar

Vad betyder motto inom typografi ?

a favorite saying of a sect or political group

Möjliga synonymer till motto

Diskussion om ordet motto