lemma

lemmat
lemman
lemmana
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
  • lemma  [ lingvistik ]

Hur böjs ordet lemma på svenska?

Obestämd singular: lemma
Bestämd singular: lemmat
Obestämd plural: lemman
Bestämd plural: lemmana

Diskussion om ordet lemma

lemma

lemmas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lemma har 5 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom matematik
  • Inom allmänt
  • Inom filosofi
  • Inom botanik
lingvistik
matematik
allmänt
filosofi
botanik

Vad betyder lemma inom lingvistik ?

the head of an annotation or gloss

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska
  • lemma  [ lingvistik ]

Ordet lemma inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Ordet lemma inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till lemma (inom allmänt)

Ordet lemma inom filosofi

a subsidiary proposition that is assumed to be true in order to prove another proposition

Översättningar (inom filosofi)

Möjliga synonymer till lemma (inom filosofi)

Ordet lemma inom botanik

the lower and stouter of the two glumes immediately enclosing the floret in most Gramineae

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • agn  [ botanik ]

Synonymer till lemma (inom botanik)

Möjliga synonymer till lemma (inom botanik)

Diskussion om ordet lemma