abstraktion

abstraktionen
abstraktioner
abstraktionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet abstraktion på svenska?

Obestämd singular: abstraktion
Bestämd singular: abstraktionen
Obestämd plural: abstraktioner
Bestämd plural: abstraktionerna

Hur används ordet abstraktion

 • "Abstraktion förbjuder varje leende enligt många."
 • "Men i mitten av 50-talet smyger sig surrealismen in i verken som blir en irrationell blandning av abstraktion och realism."
 • "– Marknaden är en abstraktion."
 • "Han förklarade att ” Här har jag undervisat i konst om utvecklingen från modernism mot förenkling och abstraktion ”, och så kommer jag och förstör allt med en bofink, säger Ernst Billgren."
 • "Jag har jobbat i en abstraktion för jag har bara arbetat utifrån Jonnys idéer och tiderna på de olika satserna och karaktärerna men nu är det första gången jag hör det, säger Efva Lilja."
 • "Vi är väl medvetna om den här problematiken så när vi tar fram rapporterna försöker vi hålla oss på en sådan nivå av abstraktion att man inte kan se det som en handbok, säger chefen för Brottsförebyggande rådets forskning om organiserad och ekonomisk brottslighet, Lars Korsell."
 • "När vi är mer avslappnade har vi en större förmåga till abstraktion, alltså att tänka ut vilka områden där produkterna skulle kunna göra nytta för oss själva eller andra."
 • "Allt det här är en ren abstraktion, som möjligen har ett berättigande som ren matematik."
 • "Men i mitten av 50-talet smyger sig surrealismen in i verken som blir en irrationell blandning av abstraktion och realism."
 • "– Marknaden är en abstraktion."
 • "Han förklarade att ” Här har jag undervisat i konst om utvecklingen från modernism mot förenkling och abstraktion ”, och så kommer jag och förstör allt med en bofink, säger Ernst Billgren."
 • "Jag har jobbat i en abstraktion för jag har bara arbetat utifrån Jonnys idéer och tiderna på de olika satserna och karaktärerna men nu är det första gången jag hör det, säger Efva Lilja."
 • "Vi är väl medvetna om den här problematiken så när vi tar fram rapporterna försöker vi hålla oss på en sådan nivå av abstraktion att man inte kan se det som en handbok, säger chefen för Brottsförebyggande rådets forskning om organiserad och ekonomisk brottslighet, Lars Korsell."
 • "När vi är mer avslappnade har vi en större förmåga till abstraktion, alltså att tänka ut vilka områden där produkterna skulle kunna göra nytta för oss själva eller andra."
 • "Allt det här är en ren abstraktion, som möjligen har ett berättigande som ren matematik."

Vad betyder abstraktion inom filosofi ?

En teoretisk framställning där man framtagit de väsentliga dragen

Möjliga synonymer till abstraktion

Relaterat till abstraktion

splittring

fantasi

eftertanke

allmängiltighet

kunskap

logik

begrepp

ental

Diskussion om ordet abstraktion