cellfängelse

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till cellfängelse

  • cell [ arkitektur, polisväsende ]

Vad betyder cellfängelse inom polisväsende ?

Under 1800-talet uppfördes i västvärlden nya fängelsebyggnader, där fångarna fick en drägligare tillvaro. Principen att i möjligaste mån undvika fångarnas samvaro med varandra ledde till det så kallade cellsystemet, enligt vilket fångarna skulle hållas i enrum både natt och dag. https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse#Cellf.C3.A4ngelserna

Relaterat till cellfängelse

ental

fängelse

bestraffningsmedel

Diskussion om ordet cellfängelse