gräsänka

gräsänkan
gräsänkor
gräsänkorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet gräsänka på svenska?

Obestämd singular: gräsänka
Bestämd singular: gräsänkan
Obestämd plural: gräsänkor
Bestämd plural: gräsänkorna

Vad betyder gräsänka inom generell ?

kvinna vars partner är frånvarande eller bortrest, vilket ger gräsänkan vissa nyvunna friheter

Diskussion om ordet gräsänka