separation

separationen
separationer
separationerna
Substantiv [n]

Synonymer till separation

Hur böjs ordet separation på svenska?

Obestämd singular: separation
Bestämd singular: separationen
Obestämd plural: separationer
Bestämd plural: separationerna

Hur används ordet separation

 • "Kattstrid efter separation avgjord i domstol"
 • "Melén vill att bidraget ska delas mellan föräldrarna vid en separation."
 • "Sedan år 2006 kan dock föräldrarna dela på barnbidraget, efter en separation, men bara om man har gemensam vårdnad och båda föräldrarna är överens om att dela."
 • "Patienten sökte vård för krisreaktion efter en separation och senare också för bland annat ryggbesvär."
 • "Här lägger man tid på något som inte främjar integration utan snarare separation, säger Carlbom."
 • "Högsta andel barn som var med om en separation hade Gävleborg, Södermanland och Dalarna."
 • "För många som gått igenom en separation blir ekonomin sämre."
 • "– Vi kommer att ha automatisk utfordring och separation av larver och efterprocessa så att vi kan leverera fler produkter på marknaden, säger han."
 • "” Beslutet att initiera en intern separation av Sandvik Materials Technology är baserat på styrelsens övertygelse om att delarna kommer att utvecklas mer fördelaktigt på egen hand, vilket stärker möjligheterna för lönsam tillväxt och ökar det långsiktiga aktieägarvärdet ”"
 • "Jessica Wendel har själv varit hemlös en sommar efter en separation och fick pengar av en vän till en bil, som blev hennes hem den sommaren."

Diskussion om ordet separation

separation

separations
Substantiv

Hur används ordet separation

 • "fragile items require separation and cushioning"
 • "the separation of mail by postal zones"
 • ""the separation of wheat from chaff""
 • "the separation of church and state"

Ordet separation har 7 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom gruvdrift
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom militärväsen
 • Inom gruvdrift
 • Inom skogsbruk
botanik
gruvdrift
generell
musik
militärväsen
gruvdrift
skogsbruk

Vad betyder separation inom botanik ?

sorting one thing from others:

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till separation (inom botanik)

Möjliga synonymer till separation (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet separation inom gruvdrift

the social act of separating or parting company

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till separation (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till separation (inom gruvdrift)

Ordet separation inom generell

the act of dividing or disconnecting

the state of lacking unity

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till separation (inom generell)

Möjliga synonymer till separation (inom generell)

Ordet separation inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till separation (inom musik)

Möjliga synonymer till separation (inom musik)

Ordet separation inom militärväsen

coming apart

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till separation (inom militärväsen)

Ordet separation inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till separation (inom gruvdrift)

Ordet separation inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till separation (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till separation (inom skogsbruk)

Diskussion om ordet separation