nybildning

nybildningen
nybildningar
nybildningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nybildning

Hur böjs ordet nybildning på svenska?

Obestämd singular: nybildning
Bestämd singular: nybildningen
Obestämd plural: nybildningar
Bestämd plural: nybildningarna

Hur används ordet nybildning

 • "På cellnivå ger omega-3 positiva effekter på både inflammation, programmerad celldöd och nybildning av celler."
 • "Det sker ingen nybildning av hjärnceller i hjärnbarken efter födseln."
 • "Måttlig alkoholkonsumtion under en längre tid kan leda till ökad nybildning av nervceller i hjärnan, visar ny forskning vid Karolinska institutet."
 • "Årligen hanteras omkring 10 000 ärenden som rör bland annat ansökningar om ändrade uppgifter i föreningar, stadgeändringar och nybildning eller upplösning av föreningar."
 • "Det finns i stor mängd i huden hos psoriasispatienter, och gynnar en snabb celldelning, inflammation och nybildning av blodkärl."
 • "Hos människa sker en väldigt begränsad nybildning av oligodendrocyter, men de verkar ha större förmåga att bidra till reparation ”, säger Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet, som har lett studien, i ett pressmeddelande."
 • "Studier på möss har visat att skadat myelin kan återbildas, men att det kräver nybildning av de oligodendrocyter som tillverkar myelinet."
 • "Men nu kan forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet visa att det hos människa inte sker någon nybildning av oligodendrocyter i områden där myelin verkar ha nybildats."
 • "Sedan flera år pågår försök att transplantera cellöar via blodet till levern, men i levern har det varit svårt att få tillräcklig nybildning av blodkärl, enligt Mia Phillipson."
 • "Förhoppningen är att forskningen på sikt ska leda till utvecklingen av en medicin som driver nybildning av hjärnceller, som motion gör."

Rim på nybildning

Ordet nybildning har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom lingvistik
 • Inom biologi
allmänt
lingvistik
biologi

Vad betyder nybildning inom allmänt ?

något som har nybildats, som har formats eller grundats på nytt; t.ex. nyord, biologisk vävnad

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till nybildning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till nybildning (inom allmänt)

Ordet nybildning inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till nybildning (inom lingvistik)

Relaterat till nybildning (inom lingvistik)

nybildning av ord

Ordet nybildning inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till nybildning (inom biologi)

Diskussion om ordet nybildning