återställelse

återställelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet återställelse

  • "Bland annat så föreslås att en rivning av Långforsens kraftstation och återställelse av forsen skrivs in i ägardirektiven."

Diskussion om ordet återställelse