återfall

återfallet
återfall
återfallen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till återfall

Hur böjs ordet återfall på svenska?

Obestämd singular: återfall
Bestämd singular: återfallet
Obestämd plural: återfall
Bestämd plural: återfallen

Hur används ordet återfall

 • "Allvarliga återfall"
 • "Bland annat har läkaren haft allvarliga återfall som krävt sjukhusvård under 2015, 2016 och 2017."
 • "Mannen, som alltså arbetar på en skola i kommunen, uppgav i förhör att han tagit ett återfall och att han druckit starksprit under flera dagar."
 • "Sedan fick jag ett återfall då jag var uppe i två flaskor, 140 centiliter, om dagen."
 • "Det här är ju en beroendesjukdom, så återfall kan komma även efter tio år, säger Omid Rezvani."
 • "Men eftersom McDonell nyligen straffats med avstängning av nämnden klassas händelsen också som ett återfall och han stängs av från hockeyn mellan den 1 och 4 november."
 • "Hon fick dock sparken senare av arbetsgivaren i samband med återfall."
 • "Enligt utredningen som gjorts på Rättsmedicinalverket i Göteborg finns risk för återfall i grov brottslighet."
 • "Chefsöverläkare och sakkunnig läkare är överens om att vården ska upphöra och risken för återfall i allvarlig brottslighet är så låg som den kan bli, enligt yrkandet."
 • "Chefsöverläkaren anser att risken för återfall i allvarlig brottslighet är låg om han fortsätter medicinera och inte utsätts för stressande faktorer och sakkunnig läkare menar att vården har uppnått sitt mål."

Rim på återfall

Vad betyder återfall inom generell ?

det att åter hamna i ett icke-önskvärt tillstånd, t.ex. sjukdom eller brottslighet; det att återfalla

Möjliga synonymer till återfall

Diskussion om ordet återfall

återfalla

återfaller
återföll
återfallit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet återfalla på svenska?

Presens: återfaller
Preteritum: återföll
Supinum: återfallit

Hur används ordet återfalla

 • "Vid förhandlingarna vid Örebro tingsrätt under måndagen sa Flinks advokat, Johan Eriksson i sitt slutanförande att han anser att risken är obefintlig att Flink ska återfalla i brott."
 • "– Det föreligger inget skäl för häktning eftersom vi inte ser någon flyktrisk och att vi har tagit ett vapen i beslag gör att jag inte tror att de kommer att återfalla i brott, säger åklagare Peter Hellsing."
 • "Orsaken är, enligt ansökan, att Bergwall under lång tid har visat att han kan fungera utan att återfalla i brott."
 • "– Vi använder inte ord som farlig, vi visar på risken för att återfalla i brott, säger Marianne Kristiansson vid Rättsmedicinalverket."
 • "Örebro tingsrätt anser att det finns en ” konkret och beaktansvärd ” risk för att han ska återfalla i brott igen."
 • "Under lång tid har Bergwall visat att han kan fungera ” utan att återfalla i brott ” och att hans ” mående har varit stabilt ”, enligt vårdplanen."
 • "Tingsrätten fastslår också att sambon inte har fullgjort något program för att minska risken för att återfalla i brott."
 • "– Det beror på att vi anser att utrednignen visar att Bergwall fortfarande har en psykisk störning, inte en allvarlig, men en psykisk störning och att han därför riskerar att återfalla i allvarlig brottslighet, berättar lagmannen."
 • "– Är man dömd till livstid ska man sitta den tiden, det finns aldrig några garantier för att han inte ska återfalla in i brottslighet."
 • "Anders Eklund löper hög risk för att återfalla i brottslighet om man han skulle släppas ut i samhället, det slår en utredning som Rättsmedicinalverket lämnat in till Örebro tingsrätt fast."

Rim på återfalla

Diskussion om ordet återfalla