regress

regressen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till regress

Rim på regress

Vad betyder regress inom botanik ?

tillbakagång, återgång; baksteg

Möjliga synonymer till regress

Relaterat till regress

omläggning

nedgång

rörelse

övergång

återgång

tillbakagång

Diskussion om ordet regress

regress

Substantiv

Översättningar

Ordet regress har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom ekonomi
lingvistik
juridik
generell
ekonomi

Ordet regress inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till regress (inom lingvistik)

Ordet regress inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Ordet regress inom generell

the reasoning involved when you assume the conclusion is true and reason backward to the evidence

Synonymer till regress (inom generell)

Ordet regress inom ekonomi

Synonymer till regress (inom ekonomi)

Diskussion om ordet regress

regress

regress
regressed
regressed
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Ordet regress har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom psykologi
  • Inom sport
  • Inom astronomi
generell
psykologi
sport
astronomi

Vad betyder regress inom generell, generell, generell ?

go back to a statistical means

Översättningar (inom generell)

Ordet regress inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Svenska

Möjliga synonymer till regress (inom psykologi)

Ordet regress inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till regress (inom sport)

Möjliga synonymer till regress (inom sport)

Ordet regress inom astronomi

get worse; fall back to a previous or worse condition

Synonymer till regress (inom astronomi)

Diskussion om ordet regress