reformering

reformeringen
reformeringer
reformeringerna
Substantiv [-]

Hur böjs ordet reformering på svenska?

Obestämd singular: reformering
Bestämd singular: reformeringen
Obestämd plural: reformeringer
Bestämd plural: reformeringerna

Hur används ordet reformering

  • "Hon nämner bland annat att utbildning och arbetsliv måste arbeta tillsammans, en mer inkluderande arbetsmarknad och reformering av Arbetsförmedlingen."
  • "– Enligt överenskommelsen mellan de fyra partierna så finns det en styrning mot en reformering med en förändring på vårt uppdrag."
  • "För precis 500 år sedan spikade Martin Luther upp de 95 teserna på Slottskyrkans port för att få igång en diskussion om kyrkans reformering."
  • "Efter våra gemensamma krav från M, KD och V så backar nu regeringen i dag från en ogenomtänkt och slarvig reformering av Arbetsförmedlingen."
  • "När han lämnade in sin ansökan hade han ett annat tungt, tillfälligt uppdrag i ledningen för den stab som förberedde myndighetens reformering."
  • "Den reformering av Arbetsförmedlingen som regeringen nu vill genomföra har de ju själva varit för – så sent som förra året."
  • "Myndigheten förklarar utköpet med ett skriftligt uttalande : ” Erik Sandström, tidigare direktör för VO Direkt, har den senaste tiden ingått i den grupp som haft som uppdrag att förbereda för en reformering av Arbetsförmedlingen inom ramen för januariavtalet."
  • "Hon menar att tidplanen för Arbetsförmedlingens reformering är mycket ansträngd och att det sannolikt kommer krävas att reformtakten bromsas in."
  • "Myndigheten har också hyrt in en konsult som ska se över alla myndighetens it-satsningar inför den reformering som regeringen kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om."
  • "Höstens misstroendehot i riksdagen mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ( S ) tvingade regeringen att ändra förslaget till reformering av Arbetsförmedlingen."

Diskussion om ordet reformering