förbättring

förbättringen
förbättringar
förbättringarna
Substantiv [n]

Synonymer till förbättring

Hur böjs ordet förbättring på svenska?

Obestämd singular: förbättring
Bestämd singular: förbättringen
Obestämd plural: förbättringar
Bestämd plural: förbättringarna

Hur används ordet förbättring

 • "En förbättring med 77 placeringar sedan i fjol."
 • "Enligt Marina Eriksson kan det enligt experter ta upp till ett halvår innan de som varit utsatt för mögel känner en förbättring."
 • "Men hittills har man inte sett någon förbättring, och fortsätter det så riskerar hyrorna att höjas."
 • "Men det kan dröja innan det blir något förbättring."
 • "Eftersom ingen förbättring skett trots lämpliga rehabiliteringsåtgärder betraktar mannen nu tillståndet som permanent."
 • "Även andra åtgärder, som kalkning och förbättring av vattenmiljön på olika sätt, gör att han trots allt är hoppfull när det gäller musslans framtid."
 • "– Vi ser en svag förbättring på arbetsmarknaden under 2013, men det finns utsatta grupper som kommer att få det svårt även när konjunkturen förbättras, säger Camilla Rejdvik Pålsson, Arbetsförmedlingschef i Blekinge."
 • "Anmälaren skriver att kommunen kontaktades redan i våras, som då utredde situationen – och skolan lovade förbättring till hösten."
 • "Föreslår förbättring av regelverket"
 • "Under två månader har Elly fått fyra sprutor och redan nu har familjen märkt en klar förbättring."
 • "En förbättring med 77 placeringar sedan i fjol."
 • "Enligt Marina Eriksson kan det enligt experter ta upp till ett halvår innan de som varit utsatt för mögel känner en förbättring."
 • "Men hittills har man inte sett någon förbättring, och fortsätter det så riskerar hyrorna att höjas."
 • "Men det kan dröja innan det blir något förbättring."
 • "Eftersom ingen förbättring skett trots lämpliga rehabiliteringsåtgärder betraktar mannen nu tillståndet som permanent."
 • "Även andra åtgärder, som kalkning och förbättring av vattenmiljön på olika sätt, gör att han trots allt är hoppfull när det gäller musslans framtid."
 • "– Vi ser en svag förbättring på arbetsmarknaden under 2013, men det finns utsatta grupper som kommer att få det svårt även när konjunkturen förbättras, säger Camilla Rejdvik Pålsson, Arbetsförmedlingschef i Blekinge."
 • "Anmälaren skriver att kommunen kontaktades redan i våras, som då utredde situationen – och skolan lovade förbättring till hösten."
 • "Föreslår förbättring av regelverket"
 • "Under två månader har Elly fått fyra sprutor och redan nu har familjen märkt en klar förbättring."

Vad betyder förbättring inom luftfart ?

förändring mot det bra|bättre

Diskussion om ordet förbättring