tillfrisknande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet tillfrisknande

 • "Kampen för Yararektorns tillfrisknande går vidare – med hjälp av familjens vänner."
 • "Patienters trygghet och säkerhet kan inte längre garanteras och den vård som erbjuds med de resurser som finns idag, förhindrar ett tillfrisknande och förlänger lidandet ”, heter det vidare i uttalandet."
 • "Permanenta uppehållstillstånd ” hade bäst effekt för tillfrisknande ”"
 • "Samtidigt är chansen till ett snabbt tillfrisknande större ju yngre man är när man insjuknar."
 • "– Det vi verkade för var permanenta uppehållstillstånd för det var den medicinen vi visste hade bäst effekt för tillfrisknande, säger Johanna Dalström."
 • "– Vi måste börja tiita på hur kan vi få folk till arbete och tillfrisknande när de traditionella metoderna inte inte hjälper, fortsätter hon."
 • "Enligt Cancerfondens anlitade cancerläkare så finns risk att möjligheten till tillfrisknande påverkas om väntetiden blir längre än 5-6 veckor."
 • "I breven som Leif fått från sjukhuset så lovar man inte heller något tillfrisknande, men man skriver att sjukdomsförloppet kan kanske bromsas och i bästa fall stoppas."
 • "Mia Friberg som idag är mitt i sitt tillfrisknande, har genom sin sjukdom fått sina anhöriga att anmäla sig till Donationsregistret."
 • "Ingen skillnad upptäcktes vad gäller tillfrisknande, smärtnivå, sömnkvalitet, funktionalitet eller livskvalitet mellan grupperna."

Vad betyder tillfrisknande inom generell ?

det att /med tiden sakteligen/ bli frisk från en sjukdom

Diskussion om ordet tillfrisknande

tillfrisknande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tillfrisknande

 • "Kampen för Yararektorns tillfrisknande går vidare – med hjälp av familjens vänner."
 • "Patienters trygghet och säkerhet kan inte längre garanteras och den vård som erbjuds med de resurser som finns idag, förhindrar ett tillfrisknande och förlänger lidandet ”, heter det vidare i uttalandet."
 • "Permanenta uppehållstillstånd ” hade bäst effekt för tillfrisknande ”"
 • "Samtidigt är chansen till ett snabbt tillfrisknande större ju yngre man är när man insjuknar."
 • "– Det vi verkade för var permanenta uppehållstillstånd för det var den medicinen vi visste hade bäst effekt för tillfrisknande, säger Johanna Dalström."
 • "– Vi måste börja tiita på hur kan vi få folk till arbete och tillfrisknande när de traditionella metoderna inte inte hjälper, fortsätter hon."
 • "Enligt Cancerfondens anlitade cancerläkare så finns risk att möjligheten till tillfrisknande påverkas om väntetiden blir längre än 5-6 veckor."
 • "I breven som Leif fått från sjukhuset så lovar man inte heller något tillfrisknande, men man skriver att sjukdomsförloppet kan kanske bromsas och i bästa fall stoppas."
 • "Mia Friberg som idag är mitt i sitt tillfrisknande, har genom sin sjukdom fått sina anhöriga att anmäla sig till Donationsregistret."
 • "Ingen skillnad upptäcktes vad gäller tillfrisknande, smärtnivå, sömnkvalitet, funktionalitet eller livskvalitet mellan grupperna."

Vad betyder tillfrisknande inom generell ?

det att /med tiden sakteligen/ bli frisk från en sjukdom

Diskussion om ordet tillfrisknande

tillfrisknande

tillfrisknandet
tillfrisknanden
tillfrisknandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet tillfrisknande på svenska?

Obestämd singular: tillfrisknande
Bestämd singular: tillfrisknandet
Obestämd plural: tillfrisknanden
Bestämd plural: tillfrisknandena

Hur används ordet tillfrisknande

 • "Kampen för Yararektorns tillfrisknande går vidare – med hjälp av familjens vänner."
 • "Patienters trygghet och säkerhet kan inte längre garanteras och den vård som erbjuds med de resurser som finns idag, förhindrar ett tillfrisknande och förlänger lidandet ”, heter det vidare i uttalandet."
 • "Permanenta uppehållstillstånd ” hade bäst effekt för tillfrisknande ”"
 • "Samtidigt är chansen till ett snabbt tillfrisknande större ju yngre man är när man insjuknar."
 • "– Det vi verkade för var permanenta uppehållstillstånd för det var den medicinen vi visste hade bäst effekt för tillfrisknande, säger Johanna Dalström."
 • "– Vi måste börja tiita på hur kan vi få folk till arbete och tillfrisknande när de traditionella metoderna inte inte hjälper, fortsätter hon."
 • "Enligt Cancerfondens anlitade cancerläkare så finns risk att möjligheten till tillfrisknande påverkas om väntetiden blir längre än 5-6 veckor."
 • "I breven som Leif fått från sjukhuset så lovar man inte heller något tillfrisknande, men man skriver att sjukdomsförloppet kan kanske bromsas och i bästa fall stoppas."
 • "Mia Friberg som idag är mitt i sitt tillfrisknande, har genom sin sjukdom fått sina anhöriga att anmäla sig till Donationsregistret."
 • "Ingen skillnad upptäcktes vad gäller tillfrisknande, smärtnivå, sömnkvalitet, funktionalitet eller livskvalitet mellan grupperna."

Vad betyder tillfrisknande inom allmänt ?

det att /med tiden sakteligen/ bli frisk från en sjukdom

Diskussion om ordet tillfrisknande

tillfriskna

tillfrisknar
tillfrisknade
tillfrisknat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillfriskna på svenska?

Presens: tillfrisknar
Preteritum: tillfrisknade
Supinum: tillfrisknat

Hur används ordet tillfriskna

 • "Han har fått dropp och är svullen från nosen, långt ner på halsen och nu sitter han i en bur på Falu djursjukhus och väntar på att få tillfriskna."
 • "De flesta som insjuknar i covid-19 blir lindrigt sjuka och kan tillfriskna på egen hand – men en del får symtom under lång tid."
 • "För dem som fick smärtstillande tog det i snitt 17 dagar att tillfriskna, för placebogruppen i snitt 16 dagar."
 • "Det tar väldigt långt för patienterna att tillfriskna och det verkar vara nödvändigt med ett uppehållstillstånd när man använder den behandlingsmetoden."
 • "Även en majoritet av de som får symptom kommer att tillfriskna helt – 85 procent av de i Italien som behövt sjukhusvård har tillfrisknat."
 • "” De flesta kommer tillfriskna ”"
 • "– I den här gruppen har man visserligen en ganska lång och jobbig intensivvård framför sig, men de allra flesta kommer tillfriskna."
 • "De allra flesta som insjuknar i covid-19 får lindriga symptom och kan tillfriskna efter några dagar med hjälp av egenvård eller enklare vårdinsatser."
 • "Man kan tillfriskna från det, man kan hitta strategier som gör att man faktiskt inte har de här svårigheterna längre, och då uppfyller man inte kriterierna för en sån här diagnos, då har man den inte längre, säger hon."
 • "Toppmötet med 20 ioch tillväxtländer, G20, har öppnat i Toronto i Kanada men under mötesupptakten rådde viss splittring om hur världsekonomin kan tillfriskna : Budgetnedskärningar står mot stimulansåtgärder."

Vad betyder tillfriskna inom generell ?

/med tiden sakteligen/ bli frisk från en sjukdom

Relaterat till tillfriskna

förbättring

hälsa

förfriskning

återställande

lättnad

Diskussion om ordet tillfriskna