bota

botar
botade
botat
Verb

Översättningar

Synonymer till bota

Hur böjs ordet bota på svenska?

Presens: botar
Preteritum: botade
Supinum: botat

Hur används ordet bota

 • "Det finns även analysmetoder som ska användas på de patienter vars cancer inte går att bota."
 • "Jag vill bota fler och hitta lösningar."
 • "Men en det är ingen behandling som kommer bota honom, den är bara livsuppehållande."
 • "– Läkarna här talar i termer av att både behandla, men också bota sjukdomen."
 • "Vi kan inte bota, men vi kan ge hundar som Otto ett bra hundliv under den tid som är kvar."
 • "Då kan antibiotikabehandling snabbt bota infektionen."
 • "KOL står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom och den går inte att bota."
 • "Det i sin tur kan leda till att man inte längre kan bota sjukdomar som vi i modern tid vant oss vid att kunna bota."
 • "Det i sin tur kan leda till att man inte längre kan bota sjukdomar som vi i modern tid vant oss vid att kunna bota."
 • "Läkaren behandlade en patient med laser för att bota moralisk och psykisk smärta."

Vad betyder bota inom medicin ?

få att bli fri från sjukdom; göra frisk

Möjliga synonymer till bota

Relaterat till bota

botemedel

fördel

förbättring

förfriskning

lättnad

återställande

hygien

Diskussion om ordet bota

 • - 2008-09-29

  care

botas

Verb

Hur används ordet botas

 • "Tidig upptäckt är avgörande för om en patient ska kunna botas."
 • "Lungcancerfall som upptäcks tidigt har goda förutsättningar att kunna botas."
 • "– Vår granskning visar att inte ens två av tio patienter med lungcancer kan botas i dag."
 • "Sjukdomen kräver en långvarig behandling på minst ett halvår, men botas i 97 procent av fallen."
 • "Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och i ett yttrande till myndigheten från en tuberkulosansvarig på sjukhuset står det att TBC är en behandlingsbar sjukdom som kan botas om den upptäcks i tid."
 • "Ökningen ökar risken för att det tar längre tid för patienter att botas."
 • "Skabb överförs genom tät hudkontakt och värme och botas genom medicinering i form av ett liniment som styrks på huden."
 • "Det är så bra att folk får veta vad det egentligen innebär så att folk inte tror att det är en sjukdom som kan smittas och som kan botas, för så är det inte, säger 12-årige Torbjörn Carlström."
 • "I dag hade sannolikt de flesta kunnat botas med hjälp av antibiotika."
 • "– Då blev det ju på allvar, men samtidigt, man har cancer och cancer kan botas, säger hon."

Diskussion om ordet botas