säkerställa

säkerställer
säkerställde
säkerställt
Verb

Synonymer till säkerställa

Hur böjs ordet säkerställa på svenska?

Presens: säkerställer
Preteritum: säkerställde
Supinum: säkerställt

Hur används ordet säkerställa

 • "– Vi kommer att gå igenom platsen en gång till för att försöka säkerställa att det inte finns fler eternitplattor på platsen, säger drift- och serviceförvaltningens chef Per Jonsson."
 • "Under tisdagen gjordes provtagningar av marken kring förskolan på Stumholmen för att säkerställa om giftiga ämnen finns i marken."
 • "Det har ännu inte gått att säkerställa smittkällan och kommunen uppmanar anhöriga att undvika besök."
 • "Det är naturligtvis ett tråkigt beslut att behöva fatta, men nu lägger vi allt krut på att säkerställa att befintliga elever ska få en hög kvalitet på sin fortsatta utbildning hos oss, säger han."
 • "– Vi har tidigare haft enstaka kvällar med ronderande bevakning för att säkerställa framförallt våra fastigheters skydd."
 • "Detta för att säkerställa att inga nya eternitplattor finns på skolområdet."
 • "Och vi för en dialog med skyddsombud och verksamheten för att säkerställa att det blir så bra som möjligt."
 • "Men trots det vill man nu säkerställa att marken kring förskolan inte är förgiftad."
 • "Rutiner om att skydda personuppgifter är viktiga för hur ärenden inom våld i nära relationer ska hanteras, både vid handläggning och vid genomförande av insatser, för att säkerställa att skyddade personuppgifter inte röjs av misstag."
 • "Redan i april fick Karlskrona kommun i uppdrag från Skolinspektionen att vidta åtgärder för att säkerställa att skollagens krav uppfylls när det kommer till att motverka kränkande behandling av elever."
 • "– Vi kommer att gå igenom platsen en gång till för att försöka säkerställa att det inte finns fler eternitplattor på platsen, säger drift- och serviceförvaltningens chef Per Jonsson."
 • "Under tisdagen gjordes provtagningar av marken kring förskolan på Stumholmen för att säkerställa om giftiga ämnen finns i marken."
 • "Det har ännu inte gått att säkerställa smittkällan och kommunen uppmanar anhöriga att undvika besök."
 • "Det är naturligtvis ett tråkigt beslut att behöva fatta, men nu lägger vi allt krut på att säkerställa att befintliga elever ska få en hög kvalitet på sin fortsatta utbildning hos oss, säger han."
 • "– Vi har tidigare haft enstaka kvällar med ronderande bevakning för att säkerställa framförallt våra fastigheters skydd."
 • "Detta för att säkerställa att inga nya eternitplattor finns på skolområdet."
 • "Och vi för en dialog med skyddsombud och verksamheten för att säkerställa att det blir så bra som möjligt."
 • "Men trots det vill man nu säkerställa att marken kring förskolan inte är förgiftad."
 • "Rutiner om att skydda personuppgifter är viktiga för hur ärenden inom våld i nära relationer ska hanteras, både vid handläggning och vid genomförande av insatser, för att säkerställa att skyddade personuppgifter inte röjs av misstag."
 • "Redan i april fick Karlskrona kommun i uppdrag från Skolinspektionen att vidta åtgärder för att säkerställa att skollagens krav uppfylls när det kommer till att motverka kränkande behandling av elever."

Vad betyder säkerställa inom ekonomi ?

göra säker

Diskussion om ordet säkerställa

 • - 2009-01-09

  Ytterligare betydelse för säkerställa är ensure.