tillse

tillsade
tillser
tillsat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till tillse

Hur böjs ordet tillse på svenska?

Presens: tillser
Preteritum: tillsade
Supinum: tillsat

Hur används ordet tillse

 • "De flesta patienter måste tillses av en sköterska, säger hon"
 • "Att inkräkta på den friheten genom sakligt ogrundade förbud är klåfingrigt : som att tränga in i folks hem för att tillse att de håller sin konsumtion på av staten anbefalld nivå."
 • "Jag har ett ansvar att tillse att alla elever har en trygg studiemiljö, så jag måste givetvis titta över hur det här har kunnat hända."
 • "Jag har ett ansvar att tillse att alla elever har en trygg studiemiljö, så jag måste givetvis titta över hur det här har kunnat hända."
 • "Jag anser att Trafikverket har ansvar att tillse att de reparationer och ombyggnader som genomförs är försvarbara ur ekonomisk synpunkt."
 • "” IVO anser även att vårdgivaren brustit i sitt ansvar [ ... ] att tydligt tillse att icke legitimerade läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningen. ”"
 • "” Personalgruppen känner också en oro över den anhöriges politiska position, och att tillgodose dennes behov är större än att tillse en god arbetsmiljö för sin personal."
 • "– Min uppgift är inte att gå in i detalj när det gäller arbetsmiljö utan att tillse att församlingen fungerar och att präster och diakoner lever enligt sina löften och kyrkoordningen."
 • "och tillse att ljudnivåkt är inkopplad på anläggningen"
 • "Men det är kommunernas ansvar att tillse att adresserna meddelas till lantmäteriet, säger Anders Klarström, presschef vid SOS Alarm."
 • "“ Vi följer gällande lagstiftning för att utifrån detta tillse att droger inte förekommer på våra boenden."
 • "” IVO anser även att vårdgivaren brustit i sitt ansvar [ ... ] att tydligt tillse att icke legitimerade läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningen. ”"
 • "” Personalgruppen känner också en oro över den anhöriges politiska position, och att tillgodose dennes behov är större än att tillse en god arbetsmiljö för sin personal."
 • "– Min uppgift är inte att gå in i detalj när det gäller arbetsmiljö utan att tillse att församlingen fungerar och att präster och diakoner lever enligt sina löften och kyrkoordningen."
 • "och tillse att ljudnivåkt är inkopplad på anläggningen"
 • "Men det är kommunernas ansvar att tillse att adresserna meddelas till lantmäteriet, säger Anders Klarström, presschef vid SOS Alarm."
 • "“ Vi följer gällande lagstiftning för att utifrån detta tillse att droger inte förekommer på våra boenden."
 • "- Ytterst är det här en fråga för Kriminalvårdens ledning att tillse att det här tillämpas och används på samma sätt över hela landet."
 • "Men Lindblad understryker att det är livsmedelsföretagarens ansvar att se till att maten är säker och lokala myndigheter som ska tillse att det sköts."
 • "Det är chockerande att det på 2000-talet i princip inte finns någon regering som klarar av att ge skydd eller garantera att förövare ställs inför rätta, trots alla lagar som ska tillse kvinnors likställdhet, konstateras i rapporten."
 • "Åkesson skriver : ” Ansvarig minister måste agera och tillse att Dan Eliasson snarast skiljs från sin tjänst som rikspolischef ”."

Diskussion om ordet tillse

 • - 2009-10-29

  fel uttal