förvissa

förvissar
förvissade
förvissat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till förvissa

Hur böjs ordet förvissa på svenska?

Presens: förvissar
Preteritum: förvissade
Supinum: förvissat

Hur används ordet förvissa

 • "– Jag ville förvissa mig om att det fanns ett stöd för mitt namn."
 • "Räddningstjänsten sökte av järnvägsstationen med rökdykare för att förvissa sig om att ingen var kvar i lokalerna."
 • "Om det finns misstankar om att en person är minderårig, så är försäljaren skyldig enligt lag att förvissa sig om att personen är myndig."
 • "– Vi övar för att förvissa oss om att våra säkerhetsrutiner håller, om till exempel en godsvagn lastad med farligt gods spårar ur och det blir personskador, säger Jonny Morin, säkerhetssamordnare på Trafikverket."
 • "Centerpartiet vill förvissa sig om att de tjänstemän som jobbar inom Landstinget har rätt kompetens och att de jobbar med ” rätt saker ”."
 • "När tiden löpt ut kommer räddningstjänsten att göra en ny inspektion på platsen för att förvissa sig om att husen tömts på boenden eller att säkerhetsbristerna åtgärdats."
 • "– Ville du inte förvissa dig om vad det var som låg där?"
 • "– Ett sätt att stärka konsumentskyddet är att tvinga fastighetsmäklare och byggföretag att informera bättre och att de måste förvissa sig om att kunden förstår vad den köper."
 • "Uppsalapolisen tror sig nu veta vem personen var, men måste först förvissa sig om det med hjälp av tandundersökningar."
 • "– Vi ville förvissa om att skolinspektionen har samma bilder och signaler som vi fått från elever, vårdnadshavare, media och lärare, säger Åsa Wiklund Lång ( S ), Gävle kommuns styrelseordförande."
 • "– Jag ville förvissa mig om att det fanns ett stöd för mitt namn."
 • "Räddningstjänsten sökte av järnvägsstationen med rökdykare för att förvissa sig om att ingen var kvar i lokalerna."
 • "Om det finns misstankar om att en person är minderårig, så är försäljaren skyldig enligt lag att förvissa sig om att personen är myndig."
 • "– Vi övar för att förvissa oss om att våra säkerhetsrutiner håller, om till exempel en godsvagn lastad med farligt gods spårar ur och det blir personskador, säger Jonny Morin, säkerhetssamordnare på Trafikverket."
 • "Centerpartiet vill förvissa sig om att de tjänstemän som jobbar inom Landstinget har rätt kompetens och att de jobbar med ” rätt saker ”."
 • "När tiden löpt ut kommer räddningstjänsten att göra en ny inspektion på platsen för att förvissa sig om att husen tömts på boenden eller att säkerhetsbristerna åtgärdats."
 • "– Ville du inte förvissa dig om vad det var som låg där?"
 • "– Ett sätt att stärka konsumentskyddet är att tvinga fastighetsmäklare och byggföretag att informera bättre och att de måste förvissa sig om att kunden förstår vad den köper."
 • "Uppsalapolisen tror sig nu veta vem personen var, men måste först förvissa sig om det med hjälp av tandundersökningar."
 • "– Vi ville förvissa om att skolinspektionen har samma bilder och signaler som vi fått från elever, vårdnadshavare, media och lärare, säger Åsa Wiklund Lång ( S ), Gävle kommuns styrelseordförande."

Vad betyder förvissa inom ekonomi ?

övertyga någon om något

Diskussion om ordet förvissa