reservera

reserverar
reserverade
reserverat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till reservera

Hur böjs ordet reservera på svenska?

Presens: reserverar
Preteritum: reserverade
Supinum: reserverat

Hur används ordet reservera

 • "Det ska man reservera för dem som vågar livet i sin verksamhet – det är Aung San Suu Kyi och några andra personer."
 • "– Av en politiker fick vi höra att kommunen från och med i år kan reservera delar av vinsten i en resultatutjämningsreserv, Rur."
 • "Dessa skäl tillsammans borde vara goda nog för att reservera bilresor för tillfällen då det inte finns andra alternativ att tillgå."
 • "Kommunfullmäktige i Pukkila i södra Finland beslutade i förra veckan att reservera motsvarande nästan 17 000 kronor för ett lottosystem med nio siffror varje vecka under året."
 • "Anna Vedin säger sig i grunden vara positiv till ett naturreservat men hoppas på förståelse för att kommunen behöver reservera så mycket yta som möjligt för framtida bostadsbehov."
 • "2 poäng från Oraklet ( jag måste ju reservera för nåt som ännu uslare )."
 • "Politikerna i kommunala Förvaltnings AB Framtidens styrelse har nyligen beslutat att i projektet Unga hem reservera 1 000 ett- och tvårumslägenheter i Göteborg för ungdomar mellan 18 och 29 år som saknar förstahandskontrakt på lägenhet."
 • "Tyvärr röstade de borgerliga partierna emot den här satsningen och valde dessutom att reservera sig mot beslutet."
 • "Vissa entusiaster vill reservera de breda trottoarerna för fotgängare."
 • "Münchendomstolen hade låtit reservera 50 medieplatser i rättegångssalen enligt först-till-kvarn-principen."
 • "Den ökade efterfrågan på influensavaccin och att det inte går att beställa mer för att Landstinget Blekinge måste reservera det vaccin man har kvar till personer med störst behov av skydd."
 • "För att ytterligare stärka näringslivet och möta personalbortfall i svallvågorna under coronakrisen vill nu Karlskronas politiska styre reservera de statliga välfärdsmiljonerna till ändamålet."
 • "Moderaterna valde att reservera sig mot beslutet."
 • "Att Blom inte valde att delta i beslutet, och inte reservera sig mot det, har att göra med att kommunen äger hallen och där det i avtalet står att kommunen har ansvar att rusta upp den."
 • "När beslutet väl skulle fattas under måndagens sammanträde valde både Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att reservera sig mot beslutet."
 • "Skolförvaltningens förslag röstades igenom av samtliga partier utom Vänsterpartiet som valde att reservera sig – en av dem är Daniel Riazat som också är Skolnämndens ordförande."
 • "Deutsche Bank har enligt Wall Street Journal hittills reserverat 6,2 miljoner dollar för att kunna göra betalningen, och förväntar sig att ytterligare reservera pengar innan årets slut."
 • "Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick ville endast sänka räntan med 0,25 procentenheter men fick se sig överkörda av de övriga fyra i direktionen och fick nöja sig med att reservera sig mot beslutet."
 • "Trots allt detta har SEB bestämt sig för att inte reservera några extra pengar för eventuella böter från Finansinspektionen."
 • "Johan Lönnroth kommer själv att reservera sig."

Rim på reservera

Diskussion om ordet reservera