bevilja

beviljar
beviljade
beviljat
Verb

Synonymer till bevilja

Hur böjs ordet bevilja på svenska?

Presens: beviljar
Preteritum: beviljade
Supinum: beviljat

Hur används ordet bevilja

 • "De beviljade honom 800 pund året"
 • "Jag kan inte bevilja din begäran"
 • "Den senaste strategin är att bevilja amnesti för obetalda skatter och olovliga byggen."
 • "För att EU ska bevilja EU-bidrag krävs ofta att Sverige skjuter till minst lika mycket ur egen budget."
 • "GÖTEBORG : Hovrätten för övre Norrland väntas i dag bevilja Sture Bergwall resning för de tre sista av de mord han dömts för."
 • "Skatteverket kommer att bevilja skattereduktion med 156 miljoner kronor till personer som tillsammans lämnat en miljard i gåvor till godkända organisationer under 2012."
 • "Skatteverket kommer att bevilja skattereduktion med 156 miljoner kronor till personer som tillsammans lämnat en miljard i gåvor till godkända organisationer under 2012."
 • "Männen ska ha tagit emot mellan 50 000 och 100 000 kronor i mutor för att bevilja uppehållstillstånd till ett tiotal personer i Sverige under 2008."
 • "I ditt fall så väljer du ett annat boende än ditt eget och mellanskillnaden kan vi inte bevilja skattemedel för."
 • "Beslutet att bevilja kaféverksamhet går stick i stäv med tidigare besked från kommunen."
 • "Beslutet att bevilja kaféverksamhet går stick i stäv med tidigare besked från kommunen."
 • "1 december 2009 : Politikerna i samhällsbyggnadsutskottet ger föreningen tummen upp genom att bevilja strandskyddsdispens."
 • "Jag beviljades 100 pund om dagen för reseutgifter."
 • "Hans anspråk beviljades"
 • "Regeringen har beviljat 60 miljoner kronor över en treårsperiod."
 • "Frihandel beviljades de Västindiska öarna"
 • "Ledningen har beviljat en löneförhöjning"

Ordet bevilja har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
vardagligt
trädgårdskonst
ekonomi
generell

Vanligast betydelse av ordet bevilja inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bevilja (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bevilja (inom vardagligt)

Ordet bevilja inom trädgårdskonst

starkt medgivande

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till bevilja (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till bevilja (inom trädgårdskonst)

Ordet bevilja inom ekonomi

avsätta medel till visst ändamål

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bevilja (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bevilja (inom ekonomi)

Ordet bevilja inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bevilja (inom generell)

Möjliga synonymer till bevilja (inom generell)

Diskussion om ordet bevilja