fondera

fonderar
fonderade
fonderat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till fondera

Hur böjs ordet fondera på svenska?

Presens: fonderar
Preteritum: fonderade
Supinum: fonderat

Hur används ordet fondera

  • "Att inkomsterna från Svea Vind Offshores sålda el ska gå tillbaka till bygden och att man skriver in i sin budget att fondera medel för bland annat kostnader att montera ner vindkraftverken när de är uttjänta."
  • "Andra medel kan kommunen fondera och där krävs man inte på några nya avgifter."
  • "Vi har fått rådet att sälja nu och fondera pengarna, säger Lars Thunberg ( KD )."
  • "Lösningen innebär att en ansvarsnämnd inrättas i vilken Sveriges Byggindustriers företag ska fondera pengar."
  • "Mem det här är inte första gången socialdemokraterna säger att LKAB ska fondera pengar."
  • "Det är Pajalas kommunlednings beslut att fondera och flytta pengar över åren, så kallad periodisering, som"
  • "Det är Pajalas kommunlednings beslut att fondera och flytta pengar över åren, så kallad periodisering, som fått oppositionen, revisorerna och nu förvaltningsrätten att reagera."
  • "Det finns en förhoppning om att kanske kunna fondera pengar från överskott under kommande år, men det ser inte så ljust ut för tillfället."
  • "Föklaringen till det positiva resultatet är vikande studentantal vilket gjort att universitetet kunnat frigöra besparingar i form av tidigare överproduktion som man tvingats fondera i statskassan."
  • "Däremot kan man göra investeringar eller fondera pengar som vi har gjort i det här fallet, säger Boel Godner ( S )."

Diskussion om ordet fondera