kreditera

krediterar
krediterade
krediterat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet kreditera på svenska?

Presens: krediterar
Preteritum: krediterade
Supinum: krediterat

Hur används ordet kreditera

  • "När det skett har ju kunderna förlorat eftersom det före 2008 inte fanns lagkrav på att tryckerierna ska kreditera den tillbakakrävda momsen till kunderna?"
  • "Men vi är medvetna om att det slagit hårt mot många branscher och vi förstår att det här väcker mycket ilska, säger Susanne Malmborg som påpekar att tryckerierna om de vill kan kreditera sina kunder även för åren då de inte hade en juridisk skyldighet till det."
  • "Lag och idrottare representerar den kommun de kommer ifrån coh / eller kommuner i de klubbar de representerar, samma idrottare kan alltså kreditera två olika kommuner."
  • "Lag och idrottare representerar den kommun de kommer ifrån och / eller kommuner i de klubbar de representerar, samma idrottare kan alltså kreditera två olika kommuner."
  • "När Saddam kom till rättssalen i dag återupptog han sina försök att miss- kreditera domstolen."
  • "Företaget skriver vidare att man planerar att skicka ersättningsvaror till personer som är i akut behov av nya maträtter, och att man kommer att kreditera eller ersätta de kasserade maträtterna."

Vad betyder kreditera inom ekonomi ?

tillgodoräkna

Relaterat till kreditera

penningväsen

upplåning

redovisning

betalning

beteckning

befrielse

Diskussion om ordet kreditera