påföra

påför
påförde
påfört
Verb

Översättningar

Synonymer till påföra

Hur böjs ordet påföra på svenska?

Presens: påför
Preteritum: påförde
Supinum: påfört

Hur används ordet påföra

  • "Tidigare övervägde Skatteverket att påföra moms på tjänster utförda inom turistverksamheten, marknadsavdelningen och Telecom City, men där har myndigeheten nu backat."
  • "Verket beslutar också att påföra bolaget skattetillägg med 40 procent av skatten på det undanhållna beloppet eftersom man anser att Sandvik lämnat oriktiga uppgifter."
  • "- Det finns en rättsprincip om att man ska behandla alla lika, vi kan inte påföra ett urval av människor ( en avgift ) och strunta i alla andra."
  • "– Skatteverket kommer under en övergångsperiod att ha som huvudregel att bara påföra skattetillägg."
  • "Rätten hänvisar i två fall till Högsta domstolens avgörande om skattebrott i somras, då HD slog fast att det strider mot Europarätt att påföra skattetillägg och sedan även döma en person för skattebrott,"
  • "Företaget fick i mitten av juni veta att Transportstyrelsen planerade att påföra en sanktionsavgift för bristerna och hade en möjlighet att yttra sig om det."
  • "I mars underrättade Transportstyrelsen åkeriet om att myndigheten hade för avsikt att påföra en sanktionsavgift på 200 000 kronor."
  • "Eftersom Transportstyrelsen anser att de inte har fått in alla uppgifter de behöver för att kunna göra en fullständig kontroll har de beslutat att påföra företaget en sanktionsavgift på 200 000 kronor."
  • "En månad senare meddelade Transportstyrelsen att de har för avsikt att påföra transportföretaget en sanktionsavgift."
  • "Det var förra året som Skatteverket beslutade att påföra Garo AB drygt 23 miljoner kronor i intäkter vilket skulle innebära ytterligare sex miljoner kronor i skatt för bolaget."

Möjliga synonymer till påföra

Relaterat till påföra

redovisning

Diskussion om ordet påföra