förvissa sig om

förvissar sig om
förvissade sig om
förvissat sig om
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förvissa sig om på svenska?

Presens: förvissar sig om
Preteritum: förvissade sig om
Supinum: förvissat sig om

Diskussion om ordet förvissa sig om