tillvinna sig

tillvinner sig

tillvann sig

tillvunnit sig

tillvinn sig

Verb
vardagligt