förbättra

förbättrar
förbättrade
förbättrat
Verb

Hur böjs ordet förbättra på svenska?

Presens: förbättrar
Preteritum: förbättrade
Supinum: förbättrat

Hur används ordet förbättra

 • "Vi damer får försöka förbättra oss, sade Jenny Jonsson."
 • "Då redde skolan ut krisen och satsade offensivt för att förbättra läget."
 • "Stadens politiker fick också lista de viktigaste punkterna för att förbättra företagsklimatet."
 • "På något sätt vill naturligtvis alla partier förbättra när det gäller jobb, skola och välfärd."
 • "Göteborgs hamn sökte någon som kunde förbättra relationen till Kina."
 • "– Jag är här för att jag vill bli bättre på matte och förbättra mitt betyg, säger Bilal Ersayan, som är en av de 13 niondeklassare som letat sig till klassrummet under sportlovets första dag."
 • "Han sa att han skulle förbättra sig, vad det innebär får vi se."
 • "Hans forskning är inriktad på att studera skillnaderna mellan enskilda celler i tumörer och utifrån den kunskapen kunna förbättra nuvarande diagnostik och utveckla nya behandlingsmetoder."
 • "Jag ska gå tillbaka till att förbättra mina styrkor hellre än att jobba med svagheterna."
 • "Det hindrar inte att fokus läggs på att förbättra även fristilen, framför allt i det som kallas tvåans växel i brant uppförskörning."
 • "Landstinget har nu tagit fram en åtgärdsplan för att försöka lösa personalsituationen som bland annat innebär att göra Blekinge till en mer attraktiv arbetsplats, förbättra rekryteringen och skapa nya arbetssätt."
 • "Vi kan inte strunta i de människor som lever här i dag och jag ser inget motförhållande i att stödja individer direkt nu och samtidigt jobba inom EU för att förbättra verkligheten, säger Björn Fries."
 • "– Vi fortsätter att jobba för att vända trenden och förbättra informationen vid trafikstörningar och nå våra kunder på nya sätt."
 • "De innehåller konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön på utpekade platser."
 • "– Jag tycker att det är tråkigt att man inte har tagit tillfället i akt att prata med till exempel någon handikappsorganisation kring hur man kan förbättra tillgängligheten nu när man har byggt om, säger Jonas Petersson."
 • "Karlskrona kommun och Blekingetrafiken vill förbättra kollektivtrafiken för 85 miljoner kronor."
 • "Jag tycker det är bra att de lägger ner mer energi på att förbättra det för dagens ungdomar, säger Isak Ramberg."
 • "Bättre reningsteknik, undantag för äldre personer som kanske inte har råd, höjt rotavdrag för att göra det billigare att förbättra sitt enskilda avlopp som kan kosta uppemot 100 000 kronor att uppgradera, är några förslag från Villaägarna för att lindra effekterna."
 • "Enligt kommissionen var kostråden kända och de svenska myndigheterna har åtagit sig att genomföra nödvändiga initiativ och åtgärder för att förbättra kostrådens effektivitet."
 • "Inom Landstinget i Blekinge har nu en rad åtgärder genomförts för att förbättra situation."

Vad betyder förbättra inom musik ?

bli eller göra något bra|bättre

Diskussion om ordet förbättra

förbättras

förbättras
förbättrades
förbättrats
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förbättras på svenska?

Presens: förbättras
Preteritum: förbättrades
Supinum: förbättrats

Hur används ordet förbättras

 • "Den polska motsvarigheten till Statens Haverikommission ( SMAIC ) föreslår även att regelverket för äldre båtar ska förbättras."
 • "Ellen Kragh som bor i Karlshamn tycker det finns en del som borde kunna förbättras."
 • "Vid tidtabellskiftet den 16 juni kommer kollektivtrafiken mellan Ronneby och Växjö förbättras."
 • "– I en byggnad med ett stort renoveringsbehov är det tveksamt om denna typ av åtgärder får tillräcklig effekt eftersom skador inte åtgärdas och byggnadens skick inte förbättras, säger Olle Åberg."
 • "– Vi ser en svag förbättring på arbetsmarknaden under 2013, men det finns utsatta grupper som kommer att få det svårt även när konjunkturen förbättras, säger Camilla Rejdvik Pålsson, Arbetsförmedlingschef i Blekinge."
 • "Under hösten 2016 har forskarna tittat närmare på hur patienter med diabetes typ 2 upplever att kontakten med vården fungerar och hur den skulle kunna förbättras med mobila tjänster."
 • "Primärvården i Karlskrona medger att rutinerna kan förbättras."
 • "Landstinget menar att genom att matcha rätt kompetens längs patientens väg förbättras flödet och väntetiderna blir kortare."
 • "Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen utanför Karlskrona måste omedelbart förbättras."
 • "Ljudmiljön i Vedebyhallen i Karlskrona måste förbättras."

Diskussion om ordet förbättras