båtnad

Vanliga uttryck [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet båtnad

  • "” Till fosterlandets båtnad blottade han bärgets skatter och skapade staden. ”"
  • "Ett centralt begrepp i domskälen är enligt honom frågan om ” båtnad ”, det vill säga i vad mån nyttan av vattenkraften står i proportion till de skador den vållar."

Diskussion om ordet båtnad