ändamålsenlighet

ändamålsenligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ändamålsenlighet

  • "” När det gäller lämplighet, skälighet och ändamålsenlighet av kommuners verksamhet på arbetsmarknadsområdet finns det argument såväl för som emot ”, skriver kommunen i sitt yttrande."
  • "SD vill att hela Sverige ska leva men anser att nuvarande system behöver ses över för att uppnå en högre ändamålsenlighet. ”"
  • "Under måndagen utsågs också den före detta presidenten Mahmoud Ahmadinejad till medlem av Rådet för fastställande av ändamålsenlighet."
  • "Det handlar om allt från personalens möjlighet till uppsikt över patienterna till brister i lokalernas ändamålsenlighet."
  • "Det finns inte heller någon pålitlig uppföljning av verksamhetens ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet, framgår av ett pressmeddelande."

Möjliga synonymer till ändamålsenlighet

Möjliga synonymer till ändamålsenlighet

Relaterat till ändamålsenlighet

syfte

lämplighet

nytta

planmässighet

Diskussion om ordet ändamålsenlighet