viljeriktning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet viljeriktning

 • "– Det är en politisk viljeriktning, menar Arvo Hellman."
 • "- Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften och egenavgifterna visar en bra viljeriktning och vi ser fram mot fortsatta säkningar framöver."
 • "– Vi vill ha en tydlig politisk viljeriktning, tydliga mål och visioner där politiken ställer höga krav och med kontinuerliga uppföljningar."
 • "– Är det så att det uppstår någon tydlig viljeriktning bland allmänheten och kulturmänniskorna, då hoppas jag att politikerna är lyhörda, säger Peter Ekström."
 • "Regeringens viljeriktning är att bygga stambanor för höghastighetståg som knyter samman Stockholm, Göteborg och Malmö."
 • "– I en tid när över 60 miljoner människor är på flykt världen över och gästarbetare är utsatta och det finns andra utsatta människor så är det hoppfult och glädjande att en stor majoritet av världens länder enas i en viljeriktning och förbättrar situationen för människor, sade Rasmus Ling ( MP )."
 • "Men än så länge handlar det bara om en viljeriktning."
 • "Men kommer politikerna att lyfta frågan och det finns en viljeriktning så gör vi så klart som våra uppdragsgivare vill, säger Fredrik Forsell, trafikplaneringschef på Umeå kommun."
 • "– Vi plockade bort det för två år sedan eftersom det finns en politisk viljeriktning."
 • "– Det är en politisk viljeriktning, menar Arvo Hellman."
 • "- Den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften och egenavgifterna visar en bra viljeriktning och vi ser fram mot fortsatta säkningar framöver."
 • "– Vi vill ha en tydlig politisk viljeriktning, tydliga mål och visioner där politiken ställer höga krav och med kontinuerliga uppföljningar."
 • "– Är det så att det uppstår någon tydlig viljeriktning bland allmänheten och kulturmänniskorna, då hoppas jag att politikerna är lyhörda, säger Peter Ekström."
 • "Regeringens viljeriktning är att bygga stambanor för höghastighetståg som knyter samman Stockholm, Göteborg och Malmö."
 • "– I en tid när över 60 miljoner människor är på flykt världen över och gästarbetare är utsatta och det finns andra utsatta människor så är det hoppfult och glädjande att en stor majoritet av världens länder enas i en viljeriktning och förbättrar situationen för människor, sade Rasmus Ling ( MP )."
 • "Men än så länge handlar det bara om en viljeriktning."
 • "Men kommer politikerna att lyfta frågan och det finns en viljeriktning så gör vi så klart som våra uppdragsgivare vill, säger Fredrik Forsell, trafikplaneringschef på Umeå kommun."
 • "– Vi plockade bort det för två år sedan eftersom det finns en politisk viljeriktning."

Rim på viljeriktning

Diskussion om ordet viljeriktning