mani

manin
maner
maneren
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mani

Hur böjs ordet mani på svenska?

Obestämd singular: mani
Bestämd singular: manin
Obestämd plural: maner
Bestämd plural: maneren

Hur används ordet mani

 • "På Sis-hemmet bedömdes flickan ha en ” stegrande mani ” vilket fick konsekvenserna att hon blev aggressiv och agiterad, och flickan isolerades 16 gånger på grund av sitt uppträdande."
 • "Den maniska fasen finns i olika grader – antingen mani där man helt tappat fotfästet och hypomani som är en lindrigare form av mani då man är överaktiv."
 • "Den maniska fasen finns i olika grader – antingen mani där man helt tappat fotfästet och hypomani som är en lindrigare form av mani då man är överaktiv."
 • "Depression kan vara i flera månader och en mani kan vara i flera veckor."
 • "En person som lider av sjukdomen pendlar mellan friska perioder, depressioner och mani eller hypomani, då man istället är överaktiv och uppåt."
 • "– Grejen var den att jag insjuknade när jag var 15 år, men jag gick utan sjukdomsinsikt i fem år, jag pendlade mellan skov av mani och hypomani utan att veta att jag var sjuk, berättar Rebecca."
 • "Bipolär sjukdom innebär att man i vissa perioder är antingen manisk, hypomanisk, som är en lite lindrigare form av mani, eller deprimerad."
 • "Hon har haft några återfall i mani och depression, men säger att de kommit i samband med svåra händelser i livet."
 • "Vid bipolaritet har man avgränsade perioder ( veckor ) med depression eller uppvarvning ( hypomani / mani ), medan man vid ADHD kan svänga en hel del i energinivå och humör men under kortare perioder ( ofta flera gånger per dag )."
 • "Det är inte planerade självmord, säger Karin Sparring Björkstén och tillägger att detta tyder på att sjukdomar som mani är utlösande faktor snarare än depression."

Ordet mani har 2 betydelser

 • Inom insekter
 • Inom psykologi
insekter
psykologi

Vad betyder mani inom insekter ?

sjukligt upprymt tillstånd, vurm

Översättningar (inom insekter)

Engelska

Synonymer till mani (inom insekter)

Möjliga synonymer till mani (inom insekter)

Ordet mani inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Engelska

Synonymer till mani (inom psykologi)

Diskussion om ordet mani