berått mod

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till berått mod

syfte

förutbestämmelse

planmässighet

vilja

förutseende