intension

Substantiv

Översättningar

Ordet intension har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
lingvistik
generell
generell

Vanligast betydelse av ordet intension inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till intension

Ordet intension inom lingvistik

Översättningar

Synonymer till intension

Ordet intension inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till intension

Ordet intension inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till intension