intension

Substantiv

Översättningar

Synonymer till intension

Ordet intension har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder intension inom generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till intension (inom generell)

Möjliga synonymer till intension (inom generell)

Möjliga synonymer till intension (inom generell)

Ordet intension inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till intension (inom lingvistik)

Diskussion om ordet intension