föresats

föresatsen
föresatser
föresatserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till föresats

Hur böjs ordet föresats på svenska?

Obestämd singular: föresats
Bestämd singular: föresatsen
Obestämd plural: föresatser
Bestämd plural: föresatserna

Hur används ordet föresats

  • "Detta var ett beslut som spelare och deras föräldrar ansåg var märkligt men efter en dialog så börjar allt fler att ställa sig bakom Björns föresats."
  • "– Vår absoluta föresats är att nästa evenemang alltid ska bli lite bättre, så måste man jobba, säger Mats Natvig, vd Sweden Rock."
  • "Ambition är en strävan och en föresats."
  • "- Min föresats är att man ska kunna fatta beslut om en färdplan innan Tysklands halvår som ordförande är över, sade Merkel i samband med under- tecknanden av Berlindeklarationen."
  • "Vår föresats är således att konflikter i världen skall lösas på fredlig väg och att människor inte skall bli offer för krig, terrorism eller våld."
  • "– Vår föresats är att behålla attraktiviteten i området."
  • "- Vi har en föresats om att börja bränna ett eller två reservat per år."
  • "Men nu har ni ju inte lyckats mer er föresats att få bort de här människorna från gatorna."
  • "Om han lyckas med sin föresats att landa i Kalifornien den 8 juli, kommer han att vara 16 dagar yngre än rekordhållaren Ryan Campbell från Australien var när denne genomförde sin flygning 2013."
  • "– Presidenten och kung Abdullah bekräftade återigen att det avskyvärda mordet på denne modige jordanier endast kommer att stärka det internationella samfundets föresats att ödelägga IS."

Vad betyder föresats inom allmänt ?

avsikt, beslut att göra något

Diskussion om ordet föresats