teleologi

teleologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder teleologi inom generell ?

läran om ändamålsenligheten

Översättningar

Relaterat till teleologi

syfte

planmässighet