program

programmet
program
programmen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet program på svenska?

Obestämd singular: program
Bestämd singular: programmet
Obestämd plural: program
Bestämd plural: programmen

Hur används ordet program

 • "Programmet visades i repris några gånger."
 • "Programmen sattes upp på flera offentliga platser"
 • "Heaton ska nu vara med i SVT:s program Mästarnas Mästare något som han hoppas kan påverka bilden av sporten."
 • "Däremot är det mer varierande för övriga program."
 • "Ett sådant program har saknats i Sverige det tycker jag om, säger Ayman Fares."
 • "Han döms till skyddstillsyn för tre fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen och ska genomgå ett program med frivården för att motverka sitt missbruk."
 • "I januari var 9 030 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd jämfört med 8 420 personer förra året."
 • "Mer information om kvällens program hittar du"
 • "I slutet av januari i år var drygt 2 580 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, motsvarande 28,6 procent av den registerbaserade arbetskraften."
 • "– I och med att så många valt bort de teoretiska programmen i det nya gymnasiet, är det en hel del med svaga betyg som valt teoretiska program och kan få svårt att klara skolan."
 • "Efter bara ett studieår väljer var tredje student att hoppa av sin utbildning och på vissa program väljer till och med över hälften att hoppa av."
 • "Vi har sex stycken träffpunkter och varje träffpunkt har program, säger Leif Håkansson ( S )."

Ordet program har 2 betydelser

 • Inom media
 • Inom politik
media
politik

Vad betyder program inom media ?

lista med tidpunkter eller aktiviteter (som ska följas), exempelvis en plan, ett schema, ett manus eller agenda

Översättningar

Synonymer till program

Möjliga synonymer till program

Ordet program inom politik

Översättningar

Synonymer till program

Möjliga synonymer till program

Relaterat till program

befallning

förfarande

motiv

räkning

föreskrift

planmässighet

program

programs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet program

 • "did you see his program last night?"
 • "he proposed an elaborate program of public works"
 • "the program required several hundred lines of code"
 • "the program lasted more than two hours"
 • "you can't tell the players without a program"

Ordet program har 8 betydelser

 • Inom radio
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom utbildning
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
radio
generell
data
utbildning
musik
generell
generell
generell

Vad betyder program inom radio ?

a radio or television show

Översättningar

Svenska

Synonymer till program

Möjliga synonymer till program

Vanlig betydelse av ordet program inom generell

a series of steps to be carried out or goals to be accomplished

Översättningar

Synonymer till program

Möjliga synonymer till program

Vanlig betydelse av ordet program inom data

(computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute

Översättningar

Svenska

Synonymer till program

Möjliga synonymer till program

Vanlig betydelse av ordet program inom utbildning

an integrated course of academic studies

Översättningar

Svenska

Synonymer till program

Mindre vanlig betydelse av ordet program inom musik

a document stating the aims and principles of a political party

Översättningar

Svenska

Synonymer till program

Möjliga synonymer till program

Ovanlig betydelse av ordet program inom generell

a performance (or series of performances) at a public presentation

Synonymer till program

Ovanlig betydelse av ordet program inom generell

an announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event

Synonymer till program

Ordet program inom generell

a system of projects or services intended to meet a public need

Synonymer till program

program

program
Verb

Översättningar

Hur används ordet program

 • "a word processing / graphics / spreadsheet program"

Ordet program har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
generell
generell

Vad betyder program inom generell ?

the American English spellingof programme

Synonymer till program

Ordet program inom generell

to give a series of instructions that makes a computer perform an action or a particular type of work

Översättningar

Möjliga synonymer till program

Program

Substantiv

Ordet Program har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom data
 • Inom data
data
data
data

Ordet Program inom data

Synonymer till Program

 • PGM [ förkortning, data ]

Ordet Program inom data

Programmer

Synonymer till Program

 • PROG [ förkortning, data ]

Ordet Program inom data

filändelse

Synonymer till Program

 • PRG [ förkortning, data ]