program

programmet
program
programmen
Substantiv [t]

Synonymer till program

Hur böjs ordet program på svenska?

Obestämd singular: program
Bestämd singular: programmet
Obestämd plural: program
Bestämd plural: programmen

Hur används ordet program

 • "Programmet visades i repris några gånger."
 • "Programmen sattes upp på flera offentliga platser"
 • "Heaton ska nu vara med i SVT:s program Mästarnas Mästare något som han hoppas kan påverka bilden av sporten."
 • "Däremot är det mer varierande för övriga program."
 • "Ett sådant program har saknats i Sverige det tycker jag om, säger Ayman Fares."
 • "Han döms till skyddstillsyn för tre fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen och ska genomgå ett program med frivården för att motverka sitt missbruk."
 • "I januari var 9 030 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd jämfört med 8 420 personer förra året."
 • "Mer information om kvällens program hittar du"
 • "I slutet av januari i år var drygt 2 580 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, motsvarande 28,6 procent av den registerbaserade arbetskraften."
 • "– I och med att så många valt bort de teoretiska programmen i det nya gymnasiet, är det en hel del med svaga betyg som valt teoretiska program och kan få svårt att klara skolan."
 • "Efter bara ett studieår väljer var tredje student att hoppa av sin utbildning och på vissa program väljer till och med över hälften att hoppa av."
 • "Vi har sex stycken träffpunkter och varje träffpunkt har program, säger Leif Håkansson ( S )."

Ordet program har 2 betydelser

 • Inom media
 • Inom politik
media
politik

Vad betyder program inom media ?

lista med tidpunkter eller aktiviteter (som ska följas), exempelvis en plan, ett schema, ett manus eller agenda

Översättningar (inom media)

Synonymer till program (inom media)

Möjliga synonymer till program (inom media)

Ordet program inom politik

Synonymer till program (inom politik)

Möjliga synonymer till program (inom politik)

Relaterat till program (inom politik)

befallning

förfarande

motiv

räkning

föreskrift

planmässighet

Diskussion om ordet program

 • - 2011-03-16

  software

program

programs
Substantiv

Översättningar (inom politik)

Svenska

Hur används ordet program

 • "did you see his program last night?"
 • "he proposed an elaborate program of public works"
 • "the program required several hundred lines of code"
 • "the program lasted more than two hours"
 • "you can't tell the players without a program"

Ordet program har 5 betydelser

 • Inom radio
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom utbildning
 • Inom musik
radio
generell
data
utbildning
musik

Vad betyder program inom radio ?

a radio or television show

Översättningar (inom radio)

Svenska

Synonymer till program (inom radio)

Möjliga synonymer till program (inom radio)

Ordet program inom generell

a series of steps to be carried out or goals to be accomplished

a performance (or series of performances) at a public presentation

an announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event

a system of projects or services intended to meet a public need

Översättningar (inom generell)

Synonymer till program (inom generell)

Uttryck till program (inom generell)

Ord i uttryck för program (inom generell)

program är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till program (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet program inom data

(computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till program (inom data)

Möjliga synonymer till program (inom data)

Vanlig betydelse av ordet program inom utbildning

an integrated course of academic studies

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till program (inom utbildning)

Mindre vanlig betydelse av ordet program inom musik

a document stating the aims and principles of a political party

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till program (inom musik)

Möjliga synonymer till program (inom musik)

Diskussion om ordet program

program

program
Verb

Översättningar (inom musik)

Synonymer till program (inom musik)

Hur används ordet program

 • "a word processing / graphics / spreadsheet program"

Vad betyder program inom generell, generell ?

the American English spellingof programme

to give a series of instructions that makes a computer perform an action or a particular type of work

Möjliga synonymer till program

Diskussion om ordet program

Program

Substantiv

Ordet Program har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom data
 • Inom data
data
data
data

Vad betyder Program inom data ?

Programmer

Synonymer till Program (inom data)

 • PROG [ förkortning, data ]

Ordet Program inom data

filändelse

Synonymer till Program (inom data)

 • PRG [ förkortning, data ]

Ordet Program inom data

Synonymer till Program (inom data)

 • PGM [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet Program