förhållningssätt

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förhållningssätt

Hur används ordet förhållningssätt

 • "Noel Kingsbury förespråkar ett mer avslappat förhållningssätt till trädgård där ekologi, klimat och naturlig utveckling på ett nytt sätt går hand i hand med starka upplevelser av färg och form."
 • "– Syftet med kartläggningen är att undersöka våra ungas förhållningssätt till alkohol, narkotika, doping och tobak, men även att upptäcka samband mellan ungdomars olika levnadsvanor och andra faktorer som kan påverka, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun."
 • "När det gäller spelare och sportslig organisation är det svårt att ha ett sådant här förhållningssätt till alkohol."
 • "Ett långsiktigt förbättringsarbete tillsammans med personalgruppen ska inledas för att hitta ett gemensamt förhållningssätt efter de boendes enskilda behov."
 • "Samtidigt är det viktigt att vara fullt koncentrerad på sin uppgift och att behålla ett professionellt förhållningssätt."
 • "Samtidigt är det viktigt att vara fullt koncentrerad på sin uppgift och att behålla ett professionellt förhållningssätt."
 • "Jag hoppas att de som läser boken ska få ett kritiskt förhållningssätt till det de läser."
 • "Enligt juryns motivering tilldelas Marinmuseum i Karlskrona utmärkelsen för sitt långsiktiga arbete på både lokal och regional nivå och museets nyskapande pedagogiska förhållningssätt."
 • "– För att folk ska må bra så måste de få ett bättre förhållningssätt till sig själva."
 • "– Det är viktigt för oss att ha ett förhållningssätt till ideologiska avvikelser som är konsekvent och det här är väl ett exempel på det, säger han."

Vad betyder förhållningssätt inom ALLMÄNT ?

attityd, inställning till något; sätt på vilket någon reagerar inför och förhålla|förhåller sig till något

Diskussion om ordet förhållningssätt

 • - 2008-08-20

  attitude, policy

 • - 2008-08-20

  approach