riktlinje

riktlinjen
riktlinjer
riktlinjerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till riktlinje

Hur böjs ordet riktlinje på svenska?

Obestämd singular: riktlinje
Bestämd singular: riktlinjen
Obestämd plural: riktlinjer
Bestämd plural: riktlinjerna

Hur används ordet riktlinje

 • "– Det är svårt att säga, men blir han fälld så har vi som riktlinje inom partiet att man inte kan sitta kvar som förtroendevald."
 • "Om inte en lämplig skyddsanordning går att få till så är det tre meter över havet som från och med i vår kommer att gälla som riktlinje för var hus kan byggas i Blekinge."
 • "Vi kommer i alla fall kämpa för vår riktlinje, säger gruppledaren Nicolas Westrup ( SD ) till BLT."
 • "– Vi vet inte om det är en handlingsplan eller strategi eller riktlinje, men någon typ av funktion åt det hållet ska vi försöka arbeta fram."
 • "Vi får hoppas att det egenmyntade uttrycket ” Don t go Erik about it! ” är en riktlinje som han inte följer hela programserien."
 • "– Det kan lätt bli att man är handlingskraftig i en organisation och vill gå ut med en tydlig riktlinje."
 • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) konstaterar att Landstinget Dalarna vid tillfället saknade en gemensam riktlinje för hur bröstcancerpatienter skulle hanteras."
 • "Nej, men från 7:e januari så kommer en ny riktlinje från Folkhälsomyndigheten som säger att resenärer som reser med kollektivtrafiken i rusningstid ska använda munskydd."
 • "En riktlinje som X-trafik använder sig av är att det ska vara 500 meter mellan varje busshållplats, annars är man rädd att folk kommer att välja bilen framför bussen för att det går snabbare."
 • "Skolverket har en riktlinje på 15 barn, men dom poängterar att det beror på många olika faktorer såsom miljö, ventilation och antal pedagoger."
 • "– Det är svårt att säga, men blir han fälld så har vi som riktlinje inom partiet att man inte kan sitta kvar som förtroendevald."
 • "Om inte en lämplig skyddsanordning går att få till så är det tre meter över havet som från och med i vår kommer att gälla som riktlinje för var hus kan byggas i Blekinge."
 • "Vi kommer i alla fall kämpa för vår riktlinje, säger gruppledaren Nicolas Westrup ( SD ) till BLT."
 • "– Vi vet inte om det är en handlingsplan eller strategi eller riktlinje, men någon typ av funktion åt det hållet ska vi försöka arbeta fram."
 • "Vi får hoppas att det egenmyntade uttrycket ” Don t go Erik about it! ” är en riktlinje som han inte följer hela programserien."
 • "– Det kan lätt bli att man är handlingskraftig i en organisation och vill gå ut med en tydlig riktlinje."
 • "Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) konstaterar att Landstinget Dalarna vid tillfället saknade en gemensam riktlinje för hur bröstcancerpatienter skulle hanteras."
 • "Nej, men från 7:e januari så kommer en ny riktlinje från Folkhälsomyndigheten som säger att resenärer som reser med kollektivtrafiken i rusningstid ska använda munskydd."
 • "En riktlinje som X-trafik använder sig av är att det ska vara 500 meter mellan varje busshållplats, annars är man rädd att folk kommer att välja bilen framför bussen för att det går snabbare."
 • "Skolverket har en riktlinje på 15 barn, men dom poängterar att det beror på många olika faktorer såsom miljö, ventilation och antal pedagoger."

Rim på riktlinje

Vad betyder riktlinje inom arkitektur ?

ett värde (mått) på någon egenskap hos en given aktivitet eller ett givet föremål som man kan eller bör försöka komma nära när man utför aktiviteten eller skapar föremålet; en princip som kan eller bör följas; ett föreslaget eller erfordrat sätt på vilket en aktivitet kan eller skall utföras

Möjliga synonymer till riktlinje

Diskussion om ordet riktlinje