flöjel

flöjeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder flöjel inom fåglar ?

slags vimpel som anger vindriktning

Möjliga synonymer till flöjel

Diskussion om ordet flöjel