ansiktsuttryck

ansiktsuttrycket
ansiktsuttryck
ansiktsuttrycken
Substantiv [t]

Synonymer till ansiktsuttryck

Hur böjs ordet ansiktsuttryck på svenska?

Obestämd singular: ansiktsuttryck
Bestämd singular: ansiktsuttrycket
Obestämd plural: ansiktsuttryck
Bestämd plural: ansiktsuttrycken

Hur används ordet ansiktsuttryck

  • "Hon förklarar att en av de nackdelar hon stött på är att inte kunna se elevernas ansiktsuttryck när hon förklarar något."
  • "Redan på 80-talet började man använda smilisar för att förtydliga textmeddelanden, i brist på ansiktsuttryck, kroppsspråk och röstläge."
  • "Det går inte att se härifrån vilka ansiktsuttryck de åtalade har, men Cecilia sa i pausen att den 19-åring som först berättade om mordet sitter och blundar större delen av tiden."
  • "Tänk dig att du kliver in i en butik varpå en automatisk kamera snappar upp din ålder, ditt kön och ditt ansiktsuttryck – och om du är en stamkund eller inte, något den känner igen."
  • "Forskarna undersökte hur två grupper av barn i sjätte klass kunde bedöma känslor utifrån ansiktsuttryck på bilder och video."
  • "Antalet feltolkningar av olika ansiktsuttryck minskade med en tredjedel."
  • "Eleverna kan ha svårt att identifiera och beskriva sina sinnesstämningar och övar på det med hjälp av känslokartor med olika ansiktsuttryck och en termometer för att beskriva styrkan på känslan."
  • "Hans ansiktsuttryck styrs av dig, när du filmar dig själv med mobilkameran och din röst kommer ut ur hans mun ( kolla resultatet ovan )."
  • "Barn som hade spenderat tid med båda föräldrarna var bättre på att fördela blicken och skilja mellan olika ansiktsuttryck, jämfört med barn som bara hade varit hemma med ena föräldern."
  • "- Förmågan att tolka olika ansiktsuttryck mognar tidigare hos barn som varit hemma med båda föräldrarna, säger barnpsykologen Clara Schmitow."

Vad betyder ansiktsuttryck inom generell ?

känsla|känslouttryck i ansiktet; varierbart sätt som ansiktet är format på, med vilket personen visar sig ha någon viss känsla

Möjliga synonymer till ansiktsuttryck

Diskussion om ordet ansiktsuttryck