gestikulation

[sj-]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet gestikulation?

[sj-]

Vad betyder gestikulation inom generell ?

sätt på vilket en gestikulerar

Diskussion om ordet gestikulation